Cảm biến áp suất IIC I2C và nhiệt độ của BMP280 3.3 V

20.000

Tư vấn mua hàng
Cảm biến áp suất IIC I2C và nhiệt độ của BMP280 3.3 V

20.000