Module Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT21

80.000

Tư vấn mua hàng
Module Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT21

80.000