Danh sách sản phẩm

Đế ra chân Nano I/O Shield V1 (Arduino Nano Compatible)

Mã sản phẩm: IMA1106   |   Tình trạng: Hết hàng
24.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật

Khách hàng nhận xét