Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A

180.000

Tư vấn mua hàng
Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A

180.000

Danh mục: ,