Dây đo nhiệt độ NTC B3950 10K 1m

14.000

Tư vấn mua hàng
Dây đo nhiệt độ NTC B3950 10K 1m

14.000