Module cảm biến nhiệt độ DS18B20 đầu dò chống nước

88.000

Tư vấn mua hàng
Module cảm biến nhiệt độ DS18B20 đầu dò chống nước

88.000