Danh sách sản phẩm

Linh kiện máy in 3D - CNC

Bộ đầu in

120.000₫
Xem nhanh

Bộ đùn MK8

110.000₫
Xem nhanh

Bộ Đùn Titan

90.000₫
Xem nhanh

Che quạt 4040

15.000₫
Xem nhanh

Xích nhựa

90.000₫
Xem nhanh

Đầu in

5.000₫
Xem nhanh

Vitme T8 + đai ốc

47.000₫
Xem nhanh

Đai ốc Vitme T8

15.000₫
Xem nhanh

Khớp nối mềm

30.000₫
Xem nhanh

Ống dẫn nhựa

12.000₫
Xem nhanh

E3D V6

120.000₫
Xem nhanh