IOT - INTERNET OF THINGS

Khám phá danh mục sản phẩm IoT của iMaker, nơi cung cấp các bộ kit và mô-đun thông minh để tự động hóa và nâng cao hiệu quả cuộc sống và công việc của bạn. Từ bộ phát triển dành cho người mới bắt đầu đến các giải pháp nâng cao, iMaker đáp ứng mọi nhu cầu về công nghệ thông minh.

Module SIM A7680C-LANS 4G/3G/2G LTE CAT1 Sale

Module SIM A7680C-LANS 4G/3G/2G LTE CAT1

170.000₫ 200.000₫
Module SIM7600CE-M1S 4G/3G/2G LTE CAT4 (có GPS) Sale

Module SIM7600CE-M1S 4G/3G/2G LTE CAT4 (có GPS)

700.000₫ 750.000₫

Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266

220.000₫

OV2640 Camera cho ESP32-CAM

42.000₫

Mạch ESP8266 Wifi Shield

120.000₫
ESP32-CAM AI-Thinker Bluetooth Camera OV2640 Module Sale

ESP32-CAM AI-Thinker Bluetooth Camera OV2640 Module

185.000₫ 200.000₫
Danh sách so sánh