Arduino

Chúng tôi luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, được chọn lọc kỹ lưỡng từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới. Qua sự kết hợp giữa chất lượng và sự đa dạng, iMaker mang đến cho khách hàng lựa chọn tối ưu cho các sản phẩm của mình.

Vỏ nhựa Arduino Uno Plastic Case

15.000₫

Arduino JoyStick Sheld

40.000₫

Screw Shield V2

58.000₫

Mạch USB Host Shield MAX3421E

260.000₫

Mạch Sensor Shield Mega 2560 V2.0

50.000₫

Mạch Proto Shield Uno

26.000₫

Mạch Proto Shield Mega 2560

45.000₫

Mạch Proto Screw Shield

60.000₫

Mạch MP3 Shield VS1053

180.000₫

Mạch Motor Shield L298

225.000₫

Mạch Grove Base Shield V2

125.000₫

Mạch Ethernet Shield W5100

335.000₫

Mạch ESP8266 Wifi Shield

120.000₫

Data Logging Shield Uno R3

50.000₫

Mạch CAN Bus Shield MCP2515

198.000₫

Mạch 18650 Battery Shield V3

58.000₫

Mạch ATTiny88

75.000₫
Danh sách so sánh