Danh sách sản phẩm

Mạch Mega 2560 LCD TFT Shield (Arduino Compatible)

Mã sản phẩm: IMA916   |   Tình trạng: Còn 2 sản phẩm có sẵn
68.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật

Khách hàng nhận xét