Danh sách sản phẩm

Mạch hiển thị 2 Led 7 đoạn 0.5 Inch 74HC595

Mã sản phẩm: IMA316   |   Tình trạng: Còn 16 sản phẩm có sẵn
26.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch hiển thị 2 led 7 đoạn 0.5 inch 74HC595 được thiết kế giúp bạn có thể dễ dàng điều khiển và hiển thị thông tin lên 2 led 7 đoạn chỉ với 3 chân giao tiếp thông qua IC ghi dịch 74HC595, ngoài ra mạch còn có khả năng mở rộng thêm các led tiếp theo qua cổng đầu ra nối tiếp, mạch có bộ thư viện đi kèm dễ sử dụng phù hợp cho các ứng dụng: bộ đếm, đồng hồ,...

Thông số kỹ thuật:

 • Nguồn sử dụng: 3 ~ 6VDC.
 • Dòng điện sử dụng: 50mA
 • IC Driver: 74HC595.
 • 3 chân giao tiếp: SCLK, RCLK, DIO.
 • Hiển thị 2 led 7 đoạn cỡ 0.5''.
 • Kích thước: 25 x 38mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <ShiftRegister74HC595.h>
ShiftRegister74HC595 sr(2, 2, 3, 4);

int number = 99; // <--- Change it from 0 to 99

int value, digit1, digit2, digit3, digit4;
uint8_t numberB[] = {
  B11000000, //0
  B11111001, //1
  B10100100, //2
  B10110000, //3
  B10011001, //4
  B10010010, //5
  B10000011, //6
  B11111000, //7
  B10000000, //8
  B10011000 //9
};

void setup()
{
  //Count from 0 to 'number'
  countUp();
  //Count from 'number' to 0
  //countDown(); // <--- Comment countUp and uncomment countDown
  //Blink 4 times all on and all off.
  blink();
}

void loop()
{
}

void countUp()
{
  for (int i = 0; i <= number; i++)
  {
    //Split number to digits:
    digit2 = i % 10;
    digit1 = (i / 10) % 10;
    //Send them to 7 segment displays
    uint8_t numberToPrint[] = {numberB[digit2], numberB[digit1]};
    sr.setAll(numberToPrint);
    //Reset them for next time
    digit1 = 0;
    digit2 = 0;
    delay(1000); // Repeat every 1 sec
  }
}

void countDown()
{
  for (number; number >= 0; number--)
  {
    //Split number to digits:
    digit2 = number % 10;
    digit1 = (number / 10) % 10;
    //Send them to 7 segment displays
    uint8_t numberToPrint[] = {numberB[digit2], numberB[digit1]};
    sr.setAll(numberToPrint);
    //Reset them for next time
    digit1 = 0;
    digit2 = 0;
    delay(1000); // Repeat every 1 sec
  }
}

//Blink
void blink()
{
  for (int i = 0; i < 4; i++)
  {
    sr.setAllLow(); // set all pins Low (off)
    delay(1000);
    sr.setAllHigh(); // set all pins High (on)
    delay(1000);
  }
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét