Danh sách sản phẩm

DS3231 mạch thời gian thực raspberry Pi

Mã sản phẩm: IMA376   |   Tình trạng: Còn 5 sản phẩm có sẵn
75.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Chiều dài theo yêu cầu

Khách hàng nhận xét