Danh sách sản phẩm

GY-801 Module cảm biến áp suất BMP085 9 Trục IMU

Mã sản phẩm: IMA046   |   Tình trạng: Còn 1 sản phẩm có sẵn
350.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Module cảm biến áp suất BMP085 là board mạch cảm biến áp suất BMP085 đơn giản, độ chính xác cao, tiết kiệm điện năng. BMP085 có khả năng đo lường áp suất trong khoảng 300 - 1100 hPa với sai số tuyệt đối dưới 0.03 hPa. Cảm biến này hoạt động trong khoảng điện áp 1.8 tới 3.6V. Nó được thiết kế để kết nối trực tiếp với vi điều khiển thông qua cổng giao tiếp I2C (IIC). Board mạch này phù hợp với Breadboard (board cắm thử), với tất cả các chân của BMP085 được đưa ra thành 6 chân. Nó có sẵn 2 điện trở 4.7k kéo lên ở đường I2C.

Thông số kỹ thuật:

 • Nguồn cung cấp: 3V-5V.
 • Phạm vi từ trường: ± 1200uT
 • Phạm vi gia tốc góc 2000’/s
 • Chỉnh được tầm đo +/-2g, +/-4g, +/-8g.
 • Giao tiếp theo chuẩn truyền thông I2C và SPI.
 • ITG-3200 – Cảm biến gia tốc góc, ±2000°/s
 • ADXL345 – Cảm biến độ nghiêng
 • HMC5883L – Cảm biến từ trường

Sơ đồ chân:

 

Code tham khảo Arduino: 

#include <Servo.h>
Servo myservo;

#include <MPU6050_tockn.h>
#include <Wire.h>
MPU6050 mpu6050(Wire);

int x, y, z;
int val, valservo, gocservo;

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);
  
  Wire.begin();
  mpu6050.begin();
  mpu6050.calcGyroOffsets(true);

  myservo.attach(7);
}

void loop() 
{
  mpu6050.update();
  x = mpu6050.getAngleX();
  y = mpu6050.getAngleY();
  z = mpu6050.getAngleZ();
  Serial.print("X: "); Serial.print(x); Serial.print("      ");
//  Serial.print("Y: "); Serial.print(y); Serial.print("      ");
//  Serial.print("Z: "); Serial.print(z); Serial.print("      ");

  val = map(x,-180,180,0,180);
  Serial.print("Val: "); Serial.print(val); Serial.print("      ");
  
  valservo = val + 5;
  myservo.write(valservo);
  
  gocservo = myservo.read();
  Serial.print("Góc Servo: "); Serial.println(gocservo);
  
  //delay(500);
}

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét