Danh sách sản phẩm

GY-BMP280 Mạch Cảm Biến Áp Suất

Mã sản phẩm: IMA435   |   Tình trạng: Còn 1 sản phẩm có sẵn
24.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

GY-BMP280 là một mạch cảm biến áp suất được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, giao tiếp I2C/SPI, để đo áp suất khí quyển và các chỉ số nhiệt độ mà không chiếm quá nhiều không gian. Về cơ bản, bất cứ điều gì bạn cần biết về điều kiện khí quyển, bạn có thể tìm hiểu từ mạch cảm biến này.

Mạch cảm biến đã được thiết kế để sử dụng trong điều hướng trong nhà, ngoài trời, dự báo thời tiết, tự động hóa gia đình và thậm chí theo dõi sức khỏe và sức khỏe cá nhân,...

Thông số kỹ thuật:

  • Model: GY-BMP280-3.3
  • Chip: BMP280
  • Điện áp hoạt động: 3V
  • Giao tiếp: SPI, I2C
  • Phạm vi áp suất đo: 300~1100hPa
  • Kích thước: 11,5x15mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

/*

 * GY-BM E/P 280 Module

 * Barometric Pressure & Temperature Sensor

 * Basic Test Sketch/Arduino Uno I2C

 * Chip Id: 0x58 / Address: 0x76 (if SDO=0)

 * Refined Sketch: Prepared & Tested by T.K.Hareendran

 */
#include <Wire.h>; 
#include <Adafruit_Sensor.h>; 
#include <Adafruit_BMP280.h>;
//I2C Interface

Adafruit_BMP280 bme;
void setup()

{

  Serial.begin(9600);

  if (!bme.begin())

  { 

    Serial.println(“Error! No BMP Sensor Detected!!!”);

    while (1);

  }

}

 

void loop()

{

    Serial.print(“------------BMP 280 -------------\n”);

    Serial.print(“Temperature = “);

    Serial.print(bme.readTemperature());

    Serial.println(“ *C”);

    Serial.print(“Pressure = “);

    Serial.print(bme.readPressure() / 100); // 100 Pa = 1 millibar (Pa = newton per square meter)

    Serial.println(“ mb”);

    Serial.print(“Approx Altitude = “);

    Serial.print(bme.readAltitude(1013.25)); // This should be lined up (atmospheric pressure at sea level is 1013 millibars)

    Serial.println(“ m”);

    Serial.print(“--------------------------------\n\n”);

    delay(2000);

}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét