Danh sách sản phẩm

Module 2 Relay với Opto cách ly 5VDC - Kích mức thấp

Mã sản phẩm: G7-B-B2   |   Tình trạng: Còn 28 sản phẩm có sẵn
25.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Module 2 Relay với opto cách ly 5v nhỏ gọn, có opto và transistor cách ly giúp cho việc sử dụng trở nên an toàn với board mạch chính, mạch được sử dụng để đóng ngắt nguồn điện công suất cao AC hoặc DC, có thể chọn đóng khi kích mức cao hoặc mức thấp bằng Jumper.

Tiếp điểm đóng ngắt gồm 3 tiếp điểm NC (thường đóng), NO(thường mở) và COM(chân chung) được cách ly hoàn toàn với board mạch chính, ở trạng thái bình thường chưa kích NC sẽ nối với COM, khi có trạng thái kích COM sẽ chuyển sang nối với NO và mất kết nối với NC.

Thông số kỹ thuật:

  • Sử dụng điện áp nuôi DC 5V.DC
  • Relay mỗi Relay tiêu thụ dòng khoảng 80mA.
  • Điện thế đóng ngắt tối đa: AC250V  ~ 10A hoặc DC30V ~ 10A.
  • Có đèn báo đóng ngắt trên mỗi Relay.
  • Có thể chọn mức tín hiệu kích 0 hoặc 1 qua jumper.
  • Kích thước sản phẩm xem hình bên dưới
  • Nặng: 17g

Code tham khảo Arduino: 

/*
 * Arduino code (Advanced) change the direction of rotation 
 * of a DC motor with 2 relays.
 * This code can used with High-Level Trigger relay a
 * and Low-Level Trigger relay. Watch video for instruction

 * 
 * Written by Ahmad Shamshiri for Robojax.com on 
 * Sunday August 18, 2019 
 * at 20:22 in Ajax, Ontario, Canada
 * Watch video instruction for this code: https://youtu.be/JMBgGO07YLM
 * 
 Get this code and other Arduino codes from Robojax.com
Learn Arduino step by step in structured course with all material, wiring diagram and library
all in once place. Purchase My course on Udemy.com http://robojax.com/L/?id=62

If you found this tutorial helpful, please support me so I can continue creating 
content like this. You can support me on Patreon http://robojax.com/L/?id=63

or make donation using PayPal http://robojax.com/L/?id=64

 * This code is "AS IS" without warranty or liability. Free to be used as long as you keep this note intact.* 
 * This code has been download from Robojax.com
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 */


int relay1 = 2;
int relay2 = 3;

const int triggerType = LOW;// your relay type

int relayOFF, relayON;// relay ON and OFF values for LOW and HIGH Trigger relays

void setup() {

    pinMode(relay1, OUTPUT);// set pin as output for relay 1
    pinMode(relay2, OUTPUT);// set pin as output for relay 2


    if(triggerType ==LOW){
      relayON = LOW;
      relayOFF = HIGH;
      digitalWrite(relay1, relayOFF);//keep both relay OFF so motor is stopped
      digitalWrite(relay2, relayOFF);//keep both relay OFF so motor is stopped
    }else{
      relayON = HIGH;
      relayOFF = LOW; 
      digitalWrite(relay1, relayOFF);//keep both relay OFF so motor is stopped
      digitalWrite(relay2, relayOFF);//keep both relay OFF so motor is stopped
    }
 
  
  Serial.begin(9600);// initialize serial monitor with 9600 baud
  Serial.println("Robojax Motor Direction of Rotation");
  Serial.println("Using 2 Relays");  
  delay(2000);
}

void loop() {

 // Rotate in CCW direction
  motorCCW(); 
  delay(3000);// wait for 3 seconds

  motorStop();
  delay(2000);
  
 // Rotate in CW direction
  motorCW();
  delay(3000);// wait for 3 seconds

 motorStop();
 delay(2000);
  
 Serial.println("===============");
          
}// loop end

/*
 * motorCCW() 
 * controls the relay so the motor rotates in CCW
 */
void motorCCW()
{
  digitalWrite(relay1, relayON);// turn relay 1 ON
  digitalWrite(relay2, relayOFF);// turn relay 2 OFF  
  Serial.println("Rotating in CCW");    
}// motorCCW()


/*
 * motorCW() 
 * controls the relay so the motor rotates in CW
 */
void motorCW()
{
  digitalWrite(relay1, relayOFF);// turn relay 1 OFF
  digitalWrite(relay2, relayON);// turn relay 2 ON 
  Serial.println("Rotating in CW");  
}//motorCW()


/*
 * motorStop()
 * controls the relay so the motor is stopped
 */
void motorStop()
{
  digitalWrite(relay1, relayOFF);// turn relay 1 OFF
  digitalWrite(relay2, relayOFF);// turn relay 2 OFf 
  Serial.println("Stopped");    } 


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét