Danh sách sản phẩm

Cảm biến khí Gas (LPG/ CO/ CH4) MQ-2, MQ02, MQ2

Mã sản phẩm: IMA049   |   Tình trạng: Còn 7 sản phẩm có sẵn
25.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến khí gas MQ-2 sử dụng phần tử SnO2 có độ dẫn điện thấp hơn trong không khí sạch, khi khí dễ cháy tồn tại, cảm biến có độ dẫn điện cao hơn, nồng độ chất dễ cháy càng cao thì độ dẫn điện của SnO2 sẽ càng cao và được tương ứng chuyển đổi thành mức tín hiệu điện.

Cảm biến khí gas MQ-2 là cảm biến khí có độ nhạy cao với LPG, Propane và Hydrogen, mê-tan (CH4) và hơi dễ bắt lửa khác, với chi phí thấp và phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.

Cảm biến xuất ra cả hai dạng tín hiệu là Analog và Digital, tín hiệu Digital có thể điều chỉnh mức báo bằng biến trở.

Thông số kỹ thuật:
  • Nguồn hoạt động: 5V
  • Loại dữ liệu: Analog
  • Phạm vi phát hiện rộng
  • Tốc độ phản hồi nhanh và độ nhạy cao
  • Mạch đơn giản
  • Ổn định khi sử dụng trong thời gian dài
Sơ đồ chân:

Code tham khảo Arduino: 

const int gasPin = A0; //GAS sensor output pin to Arduino analog A0 pin


void setup()
{
    Serial.begin(9600); //Initialize serial port - 9600 bps
}

void loop()
{
    Serial.println(analogRead(gasPin));
    delay(1000); // Print value every 1 sec.
}


Tài liệu tham khảo:
Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét