Danh sách sản phẩm

Cảm biến nhịp tim và oxy trong máu MAX30102 MH-ET LIVE

Mã sản phẩm: IMA461   |   Tình trạng: Còn 4 sản phẩm có sẵn
89.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến nhịp tim và oxy trong máu MAX30102 MH-ET LIVE có thiết kế tiện dụng dễ dàng đeo vào ngón tay, cổ tay, được sử dụng để đo nhịp tim và nồng độ Oxy trong máu, thích hợp cho nhiều ứng dụng liên quan đến y sinh, cảm biến sử dụng phương pháp đo quang phổ biến hiện nay với thiết kế và chất liệu mắt đo chuyên biệt từ chính hãng Maxim cho độ chính xác và độ bền cao, cảm biến sử dụng giao tiếp I2C với bộ thư viện sẵn có trên Arduino rất dễ sử dụng.

Thông số kỹ thuật:

 • Cảm biến nhịp tim và oxy trong máu MAX30102
 • IC chính: MAX30102
 • Đo được nhịp tim và nồng độ Oxy trong máu.
 • Điện áp sử dụng: 3.3~5VDC.
 • Nhỏ gọn, siêu tiết kiệm năng lượng, thích hợp cho các thiết bị đo nhỏ gọn, Wearable Devices.
 • Giao tiếp: I2C, mức tín hiệu TTL.
 • Kích thước: 20.6 x 15.5mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"

#include "heartRate.h"

MAX30105 particleSensor;

const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE];  //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred

float beatsPerMinute;
int beatAvg;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Initializing...");

  // Initialize sensor
  if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C port, 400kHz speed
  {
    Serial.println("MAX30105 was not found. Please check wiring/power. ");
    while (1)
      ;
  }
  Serial.println("Place your index finger on the sensor with steady pressure.");

  particleSensor.setup();          //Configure sensor with default settings
  particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low to indicate sensor is running
  particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0); //Turn off Green LED
}

void loop()
{
  long irValue = particleSensor.getIR();

  if (checkForBeat(irValue) == true)
  {
    //We sensed a beat!
    long delta = millis() - lastBeat;
    lastBeat = millis();

    beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);

    if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)
    {
      rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
      rateSpot %= RATE_SIZE;          //Wrap variable

      //Take average of readings
      beatAvg = 0;
      for (byte x = 0; x < RATE_SIZE; x++)
        beatAvg += rates[x];
      beatAvg /= RATE_SIZE;
    }
  }

  Serial.print("IR=");
  Serial.print(irValue);
  Serial.print(", BPM=");
  Serial.print(beatsPerMinute);
  Serial.print(", Avg BPM=");
  Serial.print(beatAvg);

  if (irValue < 50000)
    Serial.print(" No finger?");

  Serial.println();
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét