Danh sách sản phẩm

Cảm biến nhận dạng vân tay AS608 Fingerprint Sensor

Mã sản phẩm: IMA1043   |   Tình trạng: Còn 5 sản phẩm có sẵn
273.000₫

Mô tả sản phẩm

Cảm biến nhận dạng vân tay AS608 Fingerprint Sensor sử dụng giao tiếp UART TTL hoặc USB để giao tiếp với Vi điều khiển hoặc kết nối trực tiếp với máy tính (thông qua mạch chuyển USB-UART hoặc giao tiếp USB).

Cảm biến nhận dạng vân tay AS608 Fingerprint Sensor được tích hợp nhân xử lý nhận dạng vân tay phía trong, tự động gán vân tay với 1 chuỗi data và truyền qua giao tiếp UART ra ngoài nên hoàn toàn không cần các thao tác xử lý hình ảnh, đơn giản chỉ là phát lệnh đọc/ghi và so sánh chuỗi UART nên rất dễ sử dụng và lập trình.

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp sử dụng: 3.0~3.6VDC (thường cấp 3.3VDC, lưu ý quan trọng nếu cấp lớn hơn 3.3VDC cảm biến sẽ cháy ngay lập tức).
 • Dòng tiêu thụ: 30~60mA, trung bình 40mA
 • Communication Interface: USB /UART
 • Tốc độ Baudrate UART: 9600 x N (N từ 1~12), mặc định N=6 baudrate = 57600,8,1.
 • USB communication: 2.0 full speed
 • Sensor image size (pixel): 256 x 288 pixels
 • Image processing time (s): <0.4s
 • Power-on delay (s): <0.1s (the module needs about 0.1S to initialize after power on)
 • Job search time (s): <0.3s
 • FRR (rejection rate) <1%
 • FAR (recognition rate) <0.001%
 • Fingerprint storage capacity 300 (ID: 0 ~ 299)


Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

const int led_pin_accept = 8;
const int led_pin_deny = 9;
volatile int finger_status = -1;

SoftwareSerial mySerial(2, 3); // TX/RX on fingerprint sensor

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(led_pin_accept,OUTPUT);
 pinMode(led_pin_deny,OUTPUT);
 while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
 delay(100);
 Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");

 // set the data rate for the sensor serial port
 finger.begin(57600);
 
 if (finger.verifyPassword()) {
  Serial.println("Found fingerprint sensor!");
 } else {
  Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  while (1) { delay(1); }
 }

 finger.getTemplateCount();
 Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
 Serial.println("Waiting for valid finger...");
}

void loop()           // run over and over again
{
 finger_status = getFingerprintIDez();
 if (finger_status!=-1 and finger_status!=-2){
  digitalWrite(led_pin_accept,HIGH);
  delay(1000);
 } else{
  if (finger_status==-2){
   for (int ii=0;ii<5;ii++){
    digitalWrite(led_pin_deny,HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(led_pin_deny,LOW);
    delay(50);
   }
  }
  digitalWrite(led_pin_accept,LOW);
 }
 delay(50);      //don't ned to run this at full speed.
}

// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
 uint8_t p = finger.getImage();
 if (p!=2){
  Serial.println(p);
 }
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
 
 p = finger.image2Tz();
 if (p!=2){
  Serial.println(p);
 }
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

 p = finger.fingerFastSearch();
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -2;
 
 // found a match!
 Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); 
 Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
 return finger.fingerID; 
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

 

Khách hàng nhận xét