Danh sách sản phẩm

Cảm biến bụi Optical Dust Sensor PM2.5 GP2Y1010AU0F

Mã sản phẩm: IMA1041   |   Tình trạng: Còn 5 sản phẩm có sẵn
99.000₫

Mô tả sản phẩm

Cảm biến bụi Optical Dust Sensor PM2.5 GP2Y1010AU0F được sản xuất bởi hãng SHARP, được sử dụng để nhận biết nồng độ bụi PM2.5 trong không khí, nguyên lý hoạt động dựa trên LED phát hồng ngoại tích hợp bên trong cảm biến, khi có bụi vào thì sẽ bị khúc xạ  , làm giảm đi cường độ tia hồng ngoại ==> điện áp thay đổi.

Thông số kỹ thuật :

  • Nguồn: 3.3 VDC
  • Dòng tiêu thụ: 10mA
  • Ngõ ra: analog với tỉ lệ 0.5V ~ 0.1mg/m3
  • Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 85 độ C

Sơ đồ dây: 

Code tham khảo Arduino:

int measurePin = A0;
int ledPower = 2;
 
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
 
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
 
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPower,OUTPUT);
}
 
void loop(){
  digitalWrite(ledPower,LOW); // Bật IR LED
  delayMicroseconds(samplingTime);  //Delay 0.28ms
  voMeasured = analogRead(measurePin); // Đọc giá trị ADC V0
  delayMicroseconds(deltaTime); //Delay 0.04ms
  digitalWrite(ledPower,HIGH); // Tắt LED
  delayMicroseconds(sleepTime); //Delay 9.68ms
 
  // Tính điện áp từ giá trị ADC
  calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024); //Điệp áp Vcc của cảm biến (5.0 hoặc 3.3)
 
  // Linear Equation http://www.howmuchsnow.com/arduino/airquality/
  // Chris Nafis (c) 2012
  dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
 
 
  Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
  Serial.print(voMeasured);
  Serial.print(" - Voltage: ");
  Serial.print(calcVoltage);
  Serial.print(" - Dust Density: ");
  Serial.println(dustDensity);
  delay(1000);
}

Tài liệu tham khảo:

 Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét