Danh sách sản phẩm

Module Led RGB

Mã sản phẩm: IMA426   |   Tình trạng: Còn 8 sản phẩm có sẵn
15.000₫

Mô tả sản phẩm

Mạch sử dụng LED 3 màu RGB (đỏ/xanh dương/ xanh lá).
Có thể phối hợp màu sắc bằng cách điểu chỉnh pwm cho từng màu.

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp: 3.3V hoặc 5V
  • Led: RGB
  • Module: KY-016

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

int red_light_pin= 11;
int green_light_pin = 10;
int blue_light_pin = 9;
void setup() {
  pinMode(red_light_pin, OUTPUT);
  pinMode(green_light_pin, OUTPUT);
  pinMode(blue_light_pin, OUTPUT);
}
void loop() {
  RGB_color(255, 0, 0); // Red
  delay(1000);
  RGB_color(0, 255, 0); // Green
  delay(1000);
  RGB_color(0, 0, 255); // Blue
  delay(1000);
  RGB_color(255, 255, 125); // Raspberry
  delay(1000);
  RGB_color(0, 255, 255); // Cyan
  delay(1000);
  RGB_color(255, 0, 255); // Magenta
  delay(1000);
  RGB_color(255, 255, 0); // Yellow
  delay(1000);
  RGB_color(255, 255, 255); // White
  delay(1000);
}

void RGB_color(int red_light_value, int green_light_value, int blue_light_value)
 {
  analogWrite(red_light_pin, red_light_value);
  analogWrite(green_light_pin, green_light_value);
  analogWrite(blue_light_pin, blue_light_value);
}
 

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét