Danh sách sản phẩm

Mạch RFID NFC 13.56Mhz RC522

Mã sản phẩm: F4-B003   |   Tình trạng: Còn 15 sản phẩm có sẵn
40.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch RFID NFC 13.56MHZ RC522 sử dụng IC MFRC522 của NXP được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu cho thẻ RFID NFC tần số 13.56Mhz, mạch có thiết kế nhỏ gọn được sử dụng rất phổ biến hiện nay với Arduino hoặc các loại Vi điều khiển khác trong các ứng dụng cần ghi, đọc thẻ RFID NFC.

Thông số kỹ thuật:

 • Nguồn: 3.3VDC, 13 – 26mA
 • Dòng ở chế độ chờ: 1013mA 
 • Dòng ở chế độ nghỉ: <80uA
 • Tần số sóng mang: 13.56MHz
 • Khoảng cách hoạt động: 0~60mm(mifare1 card)
 • Giao tiếp: SPI
 • Tốc độ truyền dữ liệu: tối đa 10Mbit/s
 • Các loại card RFID hỗ trợ: mifare1 S50, mifare1 S70, mifare UltraLight, mifare Pro, mifare Desfire
 • Kích thước: 40mm × 60mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

/*
      UNO    MEGA 
SDA (SS)  10     53
SCK     13     52
MOSI    11     51
MISO    12     50
GND     GND     GND
RST     9      9
3.3V    3.3V    3.3V
*/

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN 9  
#define SS_PIN 10  // Nếu dùng Arduino Mega 2560 thì đổi 10 thành 53
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 SPI.begin();    
 mfrc522.PCD_Init(); 
 Serial.println("Lectura del UID");
}

void loop() 
{ 
 if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 
 { 
  if(mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) 
  {
   Serial.print("Card UID:");
   for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) 
   {
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);  
   } 
   Serial.println();
   mfrc522.PICC_HaltA();     
  }   
 } 
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

​​​​​​​

Khách hàng nhận xét