Danh sách sản phẩm

Module đọc ghi RFID kèm thẻ từ NFC PN532

Mã sản phẩm: IMA442   |   Tình trạng: Còn 5 sản phẩm có sẵn
135.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

PN532 Mạch Đọc Ghi NFC là một mô-đun truyền dẫn tích hợp cao để giao tiếp không tiếp xúc ở tốc độ 13.56MHz bao gồm chức năng vi điều khiển dựa trên lõi 80C51 với 40 Kbyte ROM và 1 Kbyte RAM.

PN532 kết hợp khái niệm điều chế và giải điều chế được tích hợp hoàn toàn cho các loại giao thức và phương thức truyền thông không tiếp xúc khác nhau ở tốc độ 13.56MHz với phần sụn dễ sử dụng cho các chế độ được hỗ trợ khác nhau và giao diện bộ điều khiển máy chủ yêu cầu.

Nó hoạt động như đầu đọc / ghi RFID, thẻ 1443-A hoặc thẻ ảo và cũng hỗ trợ NFC với điện thoại Android. Nó cũng tương thích với Arduino.

Thông số kỹ thuật:

 • Các thẻ Mifare 1k, 4k, Ultralight, và DesFire
 • Các dạng thẻ chuẩn ISO/IEC 14443-4: CD97BX, CD light, Desfire, P5CN072 (SMX)
 • Các dạng Innovision Jewel card như IRT5001 card
 • Các dạng FeliCa card như RCS_860 và RCS_854
 • Choảng cách đọc từ 5 ~ 7 cm
 • Trên board có sẵn bộ dịch chuyển mức, chuẩn 5V TTL cho I2C và UART; chuẩn 3V TTL cho SPI
 • Tương thích Arduino
 • Hổ trợ giao tiếp I2C, SPI và HSU (High Speed UART), dễ dàng thay đổi giữa các mode này (thông qua switch)
 • Hổ trợ đọc/ghi RFID, giao tiếp P2P với các thiết bị ngang hàng, NFC với Android phone

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

/*
* PN532 NFC RFID Module (v3)
* Quick Test Code v2
* Based on an example code from PN532 Arduino Library
* Tailored for HSUART & Arduino Uno
* T.K.Hareendran/2019
* www.electroschematics.com
*/
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PN532_SWHSU.h>
#include <PN532.h>
SoftwareSerial SWSerial( 10, 11 ); // RX, TX
PN532_SWHSU pn532swhsu( SWSerial );
PN532 nfc( pn532swhsu );
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello Maker!");
  nfc.begin();
  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (! versiondata) {
    Serial.print("Didn't Find PN53x Module");
    while (1); // Halt
  }
  // Got valid data, print it out!
  Serial.print("Found chip PN5"); Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
  Serial.print("Firmware ver. "); Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
  Serial.print('.'); Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);
  // Configure board to read RFID tags
  nfc.SAMConfig();
  Serial.println("Waiting for an ISO14443A Card ...");
}
void loop(void) {
  boolean success;
  uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };  // Buffer to store the returned UID
  uint8_t uidLength;                       // Length of the UID (4 or 7 bytes depending on ISO14443A card type)
success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength);
  if (success) {
    Serial.println("Found A Card!");
    Serial.print("UID Length: ");Serial.print(uidLength, DEC);Serial.println(" bytes");
    Serial.print("UID Value: ");
    for (uint8_t i=0; i < uidLength; i++)
    {
      Serial.print(" 0x");Serial.print(uid[i], HEX);
    }
    Serial.println("");
    // 1 second halt
    delay(1000);
  }
  else
  {
    // PN532 probably timed out waiting for a card
    Serial.println("Timed out! Waiting for a card...");
  }
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét