Danh sách sản phẩm

Cảm biến cường độ ánh sáng GY-302 BH1750

Mã sản phẩm: IMA025   |   Tình trạng: Hết hàng
30.000₫

Mô tả sản phẩm

Cảm biến cường độ ánh sáng Lux BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux, càm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C .

Khách hàng nhận xét