Danh sách sản phẩm

TEMT6000 Cảm Biến Ánh Sáng

Mã sản phẩm: IMA422   |   Tình trạng: Còn 3 sản phẩm có sẵn
35.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến cường độ ánh sáng TEMT6000 Analog Light Sensor được sử dụng để đo cường độ ánh sáng của môi trường xung quanh, cảm biến là dạng Phototransistor được mắc nối tiếp với điện trở tạo thành cầu phân áp trả ra giá trị điện áp Analog tuyến tính với cường độ ánh sáng, phù hợp với các ứng dụng đo cường độ sáng trong nông nghiệp, nhà thông minh,...

Thông số kỹ thuật:

  • IC chính: TEMT6000 từ hãng Vishay
  • Điện áp sử dụng: Max 6VDC
  • Chuẩn giao tiếp: trả giá trị điện áp Analog tuyến tính với cường độ ánh sáng.
  • Kích thước: 60 x 80mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#define LEDPIN 11         //LED brightness (PWM) writing
#define LIGHTSENSORPIN A0 //Ambient light sensor reading 

void setup() {
  pinMode(LIGHTSENSORPIN,  INPUT);  
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  float reading = analogRead(LIGHTSENSORPIN); //Read light level
  float square_ratio = reading / 1023.0;      //Get percent of maximum value (1023)
  square_ratio = pow(square_ratio, 2.0);      //Square to make response more obvious

  analogWrite(LEDPIN, 255.0 * square_ratio);  //Adjust LED brightness relatively
  Serial.println(reading);                    //Display reading in serial monitor
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét