Danh sách sản phẩm

Cảm biến khí MQ-9, MQ09, MQ9

Mã sản phẩm: IMA052   |   Tình trạng: Còn 6 sản phẩm có sẵn
44.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến khí dễ cháy MQ-9 được dùng trong cá hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas trong gia đình và công ngiệp.

Cảm biến MQ-9 (Gas sensor) đo khí CO chuyển thành điện áp đưa ra chân AOUT.
Biến trở trên Module có chức năng điều chỉnh điện áp tham chiếu (ngưỡng), khi cảm biến MQ-9 phát hiện khí CO đến ngưỡng thì chân DOUT sẽ đảo trạng thái.

Thông số kỹ thuật:

  • Nguồn nuôi: 2.5V – 5V
  • Kích thước: 40 x 21mm
  • Tích hợp led báo
  • Tích hợp biến trở điều chỉnh độ nhạy

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

const int LED = 2; 
const int DO = 8; 
void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
 pinMode(LED, OUTPUT); 
 pinMode(DO, INPUT); 

void loop() { 
 int alarm = 0; 
 float sensor_volt; 
 float RS_gas; 
 float ratio; 
//-Replace the name "R0" with the value of R0 in the demo of First Test -/ 
 float R0 = 0.91; 
 int sensorValue = analogRead(A0); 
 sensor_volt = ((float)sensorValue / 1024) * 5.0; 
RS_gas = (5.0 - sensor_volt) / sensor_volt; // Depend on RL on yor module 
 ratio = RS_gas / R0; // ratio = RS/R0 

 Serial.print("sensor_volt = "); 
 Serial.println(sensor_volt); 
 Serial.print("RS_ratio = "); 
 Serial.println(RS_gas); 
 Serial.print("Rs/R0 = "); 
 Serial.println(ratio); 
 Serial.print("\n\n"); 
 alarm = digitalRead(DO); 
 if (alarm == 1) digitalWrite(LED, HIGH); 
 else if (alarm == 0) digitalWrite(LED, LOW); 
 delay(1000); 
}
 

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

 

Khách hàng nhận xét