Danh sách sản phẩm

Cảm biến khí Metan MQ-4, MQ04, MQ4

Mã sản phẩm: IMA048   |   Tình trạng: Còn 12 sản phẩm có sẵn
40.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến khí METAN MQ-4 sử dụng để phát hiện khí gas trong môi trường. Cảm biến có độ nhạy cao khả năng phản hồi nhanh, độ nhạy có thể điều chỉnh được bằng biến trở.

Thông số kỹ thuật:

 • Nguồn hoạt động: 5V
 • Chip chính: cảm biến khí LM393, ZYMQ- 4
 • Loại dữ liệu: Analog
 • Phạm vi phát hiện rộng
 • Tốc độ phản hồi nhanh và độ nhạy cao
 • Mạch đơn giản
 • Ổn định khi sử dụng trong thời gian dài
 • Các đặc điểm:
 • Với chỉ báo đầu ra tín hiệu.
 • Đầu ra tín hiệu kép (đầu ra analog và đầu ra mức TTL )
 • TTL đầu ra tín hiệu có giá trị thấp. (Khi đầu ra thấp, đèn tín hiệu bật, nó có thể được kết nối trực tiếp với vi điều khiển)                 
 • Đầu ra analog 0 ~ 5V điện áp, nồng độ càng cao, điện áp càng cao.
 • Độ nhạy cao với khí mê-tan, khí tự nhiên
 • Tính năng khôi phục phản hồi nhanh

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino:

const int AO_Pin=0; // Connect AO of MQ4 with Analog channel 0 pin (A0) of Arduino
const int DO_Pin=8; // Connect DO of MQ4 with Digital pin 8 (D8) of Arduino
const int Led_Pin=13; // Connect an LED with D13 pin of Arduino
int threshold_value; // A variable to store digital output of MQ4
int AO_Out; // stores analog output of MQ4 sensor

void setup() {
Serial.begin(115200);  // Initialize serial communictation with a baud rate of 115200
pinMode(DO_Pin, INPUT); // Configure D8 pin as a digital input pin
pinMode(Led_Pin, OUTPUT); //Configure D3 pin as a digital output pin
}

void loop()
{
AO_Out= analogRead(AO_Pin); // Take Analog output measurement sample from AO pin of MQ4 sensor
threshold_value= digitalRead(DO_Pin); //Read digital output of MQ4 sensor
Serial.print("Methane Conentration: ");
Serial.println(AO_Out);//prints the methane value
Serial.print("threshold_value: ");
Serial.print(threshold_value);//prints the threshold_value reached as either LOW or HIGH (above or underneath)
delay(100);
if (threshold_value== HIGH){
digitalWrite(Led_Pin, HIGH);//if threshold_value has been reached, LED turns on as status indicator
}
else{
digitalWrite(Led_Pin, LOW);//if threshold not reached, LED remains off
}
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

 

 

 

Khách hàng nhận xét