Danh sách sản phẩm

Cảm biến siêu âm Ultrasonic US-016

Mã sản phẩm: IMA276   |   Tình trạng: Còn 9 sản phẩm có sẵn
39.000₫

Mô tả sản phẩm

Cảm biến siêu âm US-016 là một cảm biến siêu âm có đầu ra là tín hiệu tương tự, một điện áp analog tỉ lệ với khoảng cách và giá trị của đầu ra và có thể dễ dàng kết nối với các hệ thống khác, US-016 ổn định và đáng tin cậy.

Thông số kỹ thuật:

 • US-016 đo được khoảng cách tối thiểu ~2cm
 • Điện áp cung cấp là 5V
 • Dòng tiêu thụ 3.8mA
 • Đầu ra điện áp tương tự
 • Đo tối đa: 3m
 • Nhiệt độ làm việc: 0 ~ + 70 độ
 • Góc cảm ứng: Dưới 15 độ
 • Khoảng cách phát hiện: 2cm-300cm
 • Độ chính xác phát hiện: 0.3cm + 1%
 • Độ phân giải: 1mm

Sơ đồ chân:

Code tham khảo: 

/*
 Phạm vi 1 mét.
      Kết nối:
          US-016        Arduino
          VCC           5V
          GND           GND
          OUT           A0
          RANGE          GND

 Phạm vi 3 mét
      Kết nối:
          US-016        Arduino
          VCC           5V
          GND           GND
          OUT           A0
          
 Nạp code, mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600.          
 */

unsigned int ADCValue;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
 
  ADCValue = analogRead(A0);
  Serial.print("Khoang cach: ");
  Serial.print(ADCValue, DEC);
  Serial.println("mm");
  delay(1000); //delay 1S
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét