Danh sách sản phẩm

Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp I2C Cho LCD

Mã sản phẩm: IMA086   |   Tình trạng: Còn 11 sản phẩm có sẵn
29.000₫

Mô tả sản phẩm

Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780 (LCD 1602, LCD 2004,… ) cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD.

Nhưng với mạch chuyển đổi giao tiếp I2C cho LCD, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL) của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

THÔNG SỐ MẠCH CHUYỂN ĐỔI GIAO TIẾP I2C

 • Kích thước: 41.5mm(L)X19mm(W)X15.3MM(H)
 • Trọng lượng: 5g
 • Điện áp hoạt động: 2.5v-6v
 • Jump chốt: Cung cấp đèn cho LCD hoặc ngắt
 • Biến trở xoay độ tương phản cho LCD

Lưu ý : Các phiên bản cũ địa chỉ của bus i2c là 0X27, loại mới là 0x3F

Module được thiết kế dễ dàng cắm vào màn hình LCD theo các chân định sẵn, xem LCD 1602 để biết cách kết nối với Arduino

Sơ đồ chân:

 

————————CODE THAM KHẢO———————

/*************************************************** 
 Kết nối:
       I2C          UNO R3       MEGA
       VIN           5V         5V
       GND           GND        GND
       SCL           A5         SCL
       SDA           A4         SDA


 Nạp code mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600.
 ****************************************************/


#include <Wire.h>
//---------------------------------------------------------------------------void setup()
{
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);       // Leonardo: wait for serial monitor
 Serial.println("
I2C Scanner");
}
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
void loop()
{
 byte error, address;
 int nDevices;
 Serial.println("Scanning...");
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )
 {
  // The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
  // a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0)
  {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16)
   Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
   Serial.println(" !");
   nDevices++;
  }
  else if (error==4)
  {
   Serial.print("Unknown error at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found
");
 else
  Serial.println("done
");
 
 delay(5000);      // wait 5 seconds for n
}

Khách hàng nhận xét