Danh sách sản phẩm

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Matrix LED 8x8 Shield

Mã sản phẩm: IMA006   |   Tình trạng: Còn 2 sản phẩm có sẵn
40.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Matrix Shield là một bảng led 8 hàng và 8 cột phù hợp với các board D1 Mini, D1 Mini Pro và D1 Mini Lite phổ biến dựa trên ESP8266 do WeMos sản xuất. Led ma trận này bạn có thể sử dụng nó để hiển thị các biểu tượng, số, cuộn văn bản và các chỉ báo khác. Bạn cũng có thể tạo một trò chơi đơn giản như Snake, Flappy Bird, Tetris, Pong hoặc Arkanoid. Cũng có thể có nhiều hình ảnh động và hình ảnh khác nhau, như màn hình cân bằng…

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp 3.3 – 5V
 • Tích hợp IC TM1640
 • Kết nối và test sản phẩm: Cắm thẳng bảng matrix led lên D1 mini, D1 mini pro…

Code tham khảo Arduino: 

#include <WEMOS_Matrix_LED.h>
MLED mled(5); //set intensity=5
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
 mled.dot(1,1);
 mled.dot(0,0);
 mled.dot(2,2);
 mled.dot(3,3);
 mled.dot(4,4);
 mled.dot(5,5);
 mled.dot(6,6);
 mled.dot(7,7);
 mled.dot(0,7);
 mled.dot(1,7);
 mled.dot(2,7);
 mled.dot(3,7);
 mled.dot(4,7);
 mled.dot(5,7);
 mled.dot(6,7);
 mled.dot(1,0);
 mled.dot(2,0);
 mled.dot(3,0);
 mled.dot(4,0);
 mled.dot(5,0);
 mled.dot(6,0);
 mled.dot(7,0);
 mled.display();
}

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét