Danh sách sản phẩm

LCD 1602 kèm module I2C LCD màu xanh lá

Mã sản phẩm: F6-B002   |   Tình trạng: Còn 20 sản phẩm có sẵn
54.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Màn hình text LCD 1602 kèm module I2C sử dụng driver HD44780, có khả năng hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học và làm dự án.

Màn hình LCD được hàn sẵn module giao tiếp I2C giúp việc giao tiếp được dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều, người dùng không phải tốn công hàn i2c, mà giá thành lại rẻ hơn mua từng món.

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp hoạt động là 5 V.
 • Địa chỉ i2c: 0x27 (có thể thay đổi theo đơn hàng của nhà sản xuất)
 • Màu: Xanh lá
 • Kích thước lỗ bắt ốc: 74mm x 30mm
 • Kích thước của mạch: 80mm x 36mm x 19m
 • Trọng lượng 38g

Sơ đồ chân:

 • VCC : 5v
 • GND : GND
 • SCL : A5
 • SDA : A4

Code tham khảo Arduino: 

/*
 * Kết nối:
 *     I2C         Uno       Mega
 *     GND         GND       GND
 *     VCC         5V        5V
 *     SDA         A4 (SDA)     SDA
 *     SCL         A5 (SCL)     SCL
 * 
 */
#include 
#include < LiquidCrystal_I2C.h >
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //0X3F thay đổi tùy theo địa chỉ I2C, có thể là 0x3F hoặc 0x27 
void setup()
{
  // initialize the LCD
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  lcd.print("ABCXYZ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" Xin Kinh Chao ");
}
void loop()
{
  // Do nothing here...
}

Video tham khảo:

 

Khách hàng nhận xét