Danh sách sản phẩm

Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

Mã sản phẩm: IMA004   |   Tình trạng: Còn 20 sản phẩm có sẵn
90.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 Ai-Thinker được phát triển dựa trên nền chip Wifi SoC ESP8266 với thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản.

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 Ai-Thinker được dùng cho các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua sóng Wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT.


Kit RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 Ai-Thinker sử dụng chip nạp và giao tiếp UART mới và ổn định nhất là CP2102 có khả năng tự nhận Driver trên tất cả các hệ điều hành Window và Linux, đây là phiên bản nâng cấp từ các phiên bản sử dụng IC nạp giá rẻ CH340.

Thông số kỹ thuật:

 • Nhà sản xuất: Ai-Thinker
 • IC chính: ESP8266MOD (ESP-12E)
 • Phiên bản firmware: NodeMCU Lua
 • Chip nạp và giao tiếp UART: CP2102.
 • GPIO tương thích hoàn toàn với firmware Node MCU.
 • Cấp nguồn: 5VDC MicroUSB hoặc Vin.
 • GIPO giao tiếp mức 3.3VDC
 • Tích hợp Led báo trạng thái, nút Reset, Flash.
 • Tương thích hoàn toàn với trình biên dịch Arduino.
 • Kích thước: 25 x 50 mm

Sơ đồ chân:

ESP8266 cho người không biết gì | Học ARM
Code tham khảo Arduino: 

Phát:

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code xong dùng điện thoại có kết nối Wifi truy cập vào wifi có tên NSHOP, mật khẩu: 12345678
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

const char *ssid = "NSHOP";
const char *password = "12345678";
int stateLED = LOW;

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
 response();
}

void handleLedOn() {
 stateLED = HIGH;
 digitalWrite(4, stateLED);
 digitalWrite(5, stateLED);
 response();
}

void handleLedOff() {
 stateLED = LOW;
 digitalWrite(4, stateLED);
 digitalWrite(5, stateLED);
 response();
}
const String HtmlHtml = "<html><head>"
            "<BODY align="center">"
            "<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /></head>";
const String HtmlHtmlClose = "</html>";
const String HtmlTitle = "<h1>NamVietGroup</h1><br/>
";
const String HtmlLedStateLow = "<big>LED is now <b>OFF</b></big><br/>
";
const String HtmlLedStateHigh = "<big>LED is now <b>ON</b></big><br/>
";
const String HtmlButtons =
 "<a href="LEDOn"><button style="display: block; width: 100%;">ON</button></a><br/>"
 "<a href="LEDOff"><button style="display: block; width: 100%;">OFF</button></a><br/>";

void response() {
 String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle;
 if (stateLED == LOW) {
  htmlRes += HtmlLedStateLow;
 } else {
  htmlRes += HtmlLedStateHigh;
 }

 htmlRes += HtmlButtons;
 htmlRes += HtmlHtmlClose;

 server.send(200, "text/html", htmlRes);
}

void setup() {
 delay(1000);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();

 WiFi.softAP(ssid, password);

 IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
 Serial.print("visit: 
");
 Serial.println(apip);
 server.on("/", handleRoot);
 server.on("/LEDOn", handleLedOn);
 server.on("/LEDOff", handleLedOff);
 server.begin();
 Serial.println("HTTP server beginned");
 pinMode(4, OUTPUT);
 digitalWrite(0, stateLED);
 pinMode(5, OUTPUT);
 digitalWrite(1, stateLED);
}

void loop() {
 server.handleClient();
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét