Danh sách sản phẩm

RGB LED Shield WS2812B Wemos D1 Mini ESP8266

Mã sản phẩm: IMA013   |   Tình trạng: Hết hàng
30.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

The WeMos WS2812B RGB Shield is a digital full colour (16777216 colours) RGB LED light source. It is specifically designed for the WeMos mini and mini Pro ESP8266 based development boards. This shield includes two 8 pin headers.

Thông số kỹ thuật:

  • Long female pins x2
  • Short female pins x2
  • Normal pins x 2
  • WS2812B RGB Shield x 1​​​​​​​

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét