Danh sách sản phẩm

RGB LED Shield WS2812B Wemos D1 Mini ESP8266

Mã sản phẩm: IMA013   |   Tình trạng: Còn 5 sản phẩm có sẵn
30.000₫

Mô tả sản phẩm

The WeMos WS2812B RGB Shield is a digital full colour (16777216 colours) RGB LED light source. It is specifically designed for the WeMos mini and mini Pro ESP8266 based development boards. This shield includes two 8 pin headers.

Thông số kỹ thuật:

  • Long female pins x2
  • Short female pins x2
  • Normal pins x 2
  • WS2812B RGB Shield x 1​​​​​​​

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét