Danh sách sản phẩm

Arduino LCD1602 Keypad Shield

Mã sản phẩm: IMA429   |   Tình trạng: Còn 10 sản phẩm có sẵn
50.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Arduino LCD1602 Keypad được phát triển và tương thích với Arduino, màn hình LCD1602 với nhiều màu khác nhau như màu xanh lá, xanh nước biển, với giao diện đơn giản dể sử dụng, bao gồm 5 phím điều khiển (select, up, right, down and left). Màn hình LCD1602 được sử dụng với điện áp là 5V.

Thông số kỹ thuật:

 • LCD1602 Keypad Shield hoạt động ở điện áp 5V.
 • Bao gồm LCD 2×16 và 6 nút nhấn.
 • Sử dụng chân 4,5,6,7,8,9,10 và chân A0 của Arduino để giao tiếp với LCD.
 • Không cần sử dụng chân 10 sau khi LCD đã được kết nối.
 • Đèn nền xanh dương với chứ màu trắng.
 • Sử dụng thư viện LCD 4bit.
 • Điều chỉnh độ sáng đèn nền qua biến trở.

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino:

#include <LiquidCrystal.h>
#include <DFR_LCD_Keypad.h>

LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7); 
DFR_LCD_Keypad keypad(A0, &lcd);

int led=13;
int last_key, key;

void setup()
{
 lcd.begin(16,2);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("PRESS KEYS NOW");
 pinMode(led, OUTPUT);
 delay(1000);
 lcd.clear();
}

void loop()
{
 last_key = keypad.get_last_key();
 key   = keypad.read_key();
 

 if (key != last_key) {
  
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  
  switch (key) {
   case KEY_RIGHT:
    lcd.print("RIGHT");
    break;
    
   case KEY_UP:
    lcd.print("UP");
    break;
    
   case KEY_DOWN:
    lcd.print("DOWN");
    break;
    
   case KEY_LEFT:
    lcd.print("LEFT");
    break;

   case KEY_SELECT:
    lcd.print("SELECT");
    digitalWrite(led, HIGH);
    break;
    
   case KEY_NONE:
   default:
    lcd.print("NO KEYS PRESSED");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("PRESS KEYS NOW");
    digitalWrite(led, LOW);
    break;
  }
 }
 delay(10); 
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét