Danh sách sản phẩm

Arduino Multi Function Shield

Mã sản phẩm: IMA551   |   Tình trạng: Hết hàng
60.000₫

Mô tả sản phẩm

Arduino Multi Function Shield là bộ kit đa chức năng, phục vụ cho người mới học tập, nghiên cứu Arduino, Shield thiết kế tương thích với các bo arduino thông dụng nhất: Arduino UNO, Mega 2560, Leonardo…

Thông Số Arduino Multi Function Shield

  • Multi-function Shield hỗ trợ dòng Arduino UNO R3, LEONARDO, Mega 2560.
  • 4 LED đơn ở PIN 13, 12, 11, 10. 
  • 4 LED 7 đoạn giao tiếp SPI (dùng IC Driver 74HC595D).
  • Chân cắm cảm biến nhiệt độ DS18B20 hoặc LM35 (Pin A4).
  • Chân cắm bộ thu hồng ngoại (Pin 2).
  • Chân cắm kết nối điều khiển động cơ Servo (Pin 5, 9, A5).
  • Chân cắm kết nối module Bluetooth nhận dạng giọng nói APC220 (Pin 6)
  • Tích hợp biến trở (Pin A0).
  • 4 Button : 1 Reset Button, 3 Button để test (Pin A1, A2, A3).
  • 1 còi Buzzer (Pin 3).

📥 Code mẫu của Arduino Multi Function Shield

Khách hàng nhận xét