Danh sách sản phẩm

Arduino Multi Function Shield

Mã sản phẩm: IMA551   |   Tình trạng: Còn 5 sản phẩm có sẵn
60.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Arduino Multi Function Shield là bộ kit đa chức năng, phục vụ cho người mới học tập, nghiên cứu Arduino, Shield thiết kế tương thích với các bo arduino thông dụng nhất: Arduino UNO, Mega 2560, Leonardo…

Thông số kỹ thuật:

 • Multi-function Shield hỗ trợ dòng Arduino UNO R3, LEONARDO, Mega 2560.
 • 4 LED đơn ở PIN 13, 12, 11, 10. 
 • 4 LED 7 đoạn giao tiếp SPI (dùng IC Driver 74HC595D).
 • Chân cắm cảm biến nhiệt độ DS18B20 hoặc LM35 (Pin A4).
 • Chân cắm bộ thu hồng ngoại (Pin 2).
 • Chân cắm kết nối điều khiển động cơ Servo (Pin 5, 9, A5).
 • Chân cắm kết nối module Bluetooth nhận dạng giọng nói APC220 (Pin 6)
 • Tích hợp biến trở (Pin A0).
 • 4 Button : 1 Reset Button, 3 Button để test (Pin A1, A2, A3).
 • 1 còi Buzzer (Pin 3).

Sơ đồ chân:

Tên khối chức năng

Chân kết nối trên Arduino
Khối Led đơn Chân số D10, D11,D12,D13
Khối nút nhấn Chân A1,A2,A3
Chân cắm Mắt thu hồng ngoại Chân D2
Chân cắm cảm biến 18D20 hoặc LM35 Chân A4
Điều khiển động cơ servo Chân D5, D9 và A5
Kết nối Module Bluetooth,  Module nhận dạng giọng nói Module APC220 Chân D6
Biến trở Chân A0
Còi Buzzer Chân D3
LED 7 thanh

Dùng giao tiếp SPI chân D7 và D8( Sử dụng 74HC595)

Tài liệu tham khảo:

Code tham khảo Test tất cả tính năng:

#define LATCH_DIO 4
#define CLK_DIO 7
#define DATA_DIO 8

#define BUZZ 3

const byte LED[] = {13, 12, 11, 10};

#define BUTTON1 A1
#define BUTTON2 A2
#define BUTTON3 A3

/* Segment byte maps for numbers 0 to 9 */
const byte SEGMENT_MAP[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0X80, 0X90};
/* Byte maps to select digit 1 to 4 */
const byte SEGMENT_SELECT[] = {0xF1, 0xF2, 0xF4, 0xF8};

void setup ()
{
  pinMode(LATCH_DIO, OUTPUT);
  pinMode(CLK_DIO, OUTPUT);
  pinMode(DATA_DIO, OUTPUT);

  pinMode(LED[0], OUTPUT);
  pinMode(LED[1], OUTPUT);
  pinMode(LED[2], OUTPUT);
  pinMode(LED[3], OUTPUT);

  pinMode(BUZZ, OUTPUT);
  digitalWrite(BUZZ, HIGH);
}
void loop()
{
  if (!digitalRead(BUTTON1))
  {
    digitalWrite(LED[0], HIGH);
    digitalWrite(LED[1], HIGH);
    digitalWrite(LED[2], HIGH);
    digitalWrite(LED[3], HIGH);
  }

  if (!digitalRead(BUTTON2))
  {
    digitalWrite(LED[0], LOW);
    digitalWrite(LED[1], LOW);
    digitalWrite(LED[2], LOW);
    digitalWrite(LED[3], LOW);
  }
  if (!digitalRead(BUTTON3))
  {
    digitalWrite(BUZZ, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(BUZZ, HIGH);
  }
  WriteNumberToSegment(0 , 0);
  WriteNumberToSegment(1 , 1);
  WriteNumberToSegment(2 , 2);
  WriteNumberToSegment(3 , 3);
}
void WriteNumberToSegment(byte Segment, byte Value)
{
  digitalWrite(LATCH_DIO, LOW);
  shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_MAP[Value]);
  shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_SELECT[Segment] );
  digitalWrite(LATCH_DIO, HIGH);
}

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét