Danh sách sản phẩm

Cảm biến gia tốc GY-521 6DOF IMU MPU6050

Mã sản phẩm: IMA044   |   Tình trạng: Còn 44 sản phẩm có sẵn
35.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến GY-521 6DOF IMU MPU6050 được sử dụng để đo 6 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer), là loại cảm biến gia tốc phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, ví dụ và code dành cho nó rất nhiều và hầu như có trên mọi loại vi điều khiển, nếu bạn muốn mua cảm biến gia tốc để làm các mô hình như con lắc động, xe tự cân bằng, máy bay,... thì MPU6050 sẽ là sự lựa chọn tối ưu.

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
 • Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
 • Chuẩn giao tiếp: I2C
 • Giá trị Gyroscopes trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec
 • Giá trị Acceleration trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g
 • Board mạch mạ vàng, linh kiện hàn tự động bằng máy chất lượng tốt nhất.

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

Thư viện: MPU6050_tockn

/*
      MPU6050         UNO R3       MEGA
       VIN           5V         5V
       GND           GND        GND
       SCL           A5         SCL
       SDA           A4         SDA
 Nạp code mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600.
*/

#include <MPU6050_tockn.h>
#include <Wire.h>

MPU6050 mpu6050(Wire);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
 mpu6050.begin();
 mpu6050.calcGyroOffsets(true);
}

void loop() {
 mpu6050.update();
 Serial.print("angleX : ");
 Serial.print(mpu6050.getAngleX());
 Serial.print("\tangleY : ");
 Serial.print(mpu6050.getAngleY());
 Serial.print("\tangleZ : ");
 Serial.println(mpu6050.getAngleZ());
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét