Danh sách sản phẩm

KY-040 Mạch Điều Khiển Góc Quay Encoder

Mã sản phẩm: IMA530   |   Tình trạng: Còn 16 sản phẩm có sẵn
15.000₫

Mô tả sản phẩm

KY-040 Mạch Điều Khiển Góc Quay Encoder  không giới hạn số vòng quay, encoder đưa ra 2 xung vuông 90 độ gọi là 2 phase A và B, xung từ encoder đưa ra có thể dùng để nhận biết chiều quay, tốc độ quay, vị trí, module cung cấp 2 ngõ ra cho 2 phase và 1 ngõ ra dạng nút nhấn.

Encoder module KY-040 trông giống 1 module biến trở nhưng có ngõ ra dạng xung số. Bằng việc xoay núm vặn, ngõ ra xung của 2 kênh sẽ thay đổi với 1 độ lệch pha xác định (90 độ)  giúp phân biệt được chiều xoay.

Đếm số lượng xung ngõ ra sẽ cho biết vị trí góc xoay, vị trí này là không giới hạn. Đồng thời module cũng cung cấp 1 nút nhấn có thể được lập trình để trở thành 1 nút reset giá trị đếm.

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
  • Độ phân giải 20 xung/vòng.

  Sơ đồ chân:

  • + : Chân cấp nguồn 3~5VDC
  • GND: chân cấp nguồn âm 0VDC
  • CLK:  phase A
  • DT:    phase B
  • SW:   button

  Code tham khảo Arduino: 

  //          VolumeEncoder             Arduino Uno R3
  //               GND                        GND
  //                +                         5V
  //               DT                         1
  //               CLK                        0
  // Nạp code mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600
  // Xoay volume để kiểm tra giá trị 

  int pulses, A_SIG=0, B_SIG=1;

  void setup(){
    attachInterrupt(0, A_RISE, RISING);
    attachInterrupt(1, B_RISE, RISING);
    Serial.begin(115200);
  }//setup


  void loop(){
      
  }

  void A_RISE(){
   detachInterrupt(0);
   A_SIG=1;
   
   if(B_SIG==0)
   pulses++;//moving forward
   if(B_SIG==1)
   pulses--;//moving reverse
   Serial.println(pulses);
   attachInterrupt(0, A_FALL, FALLING);
  }

  void A_FALL(){
    detachInterrupt(0);
   A_SIG=0;
   
   if(B_SIG==1)
   pulses++;//moving forward
   if(B_SIG==0)
   pulses--;//moving reverse
   Serial.println(pulses);
   attachInterrupt(0, A_RISE, RISING);  
  }

  void B_RISE(){
   detachInterrupt(1);
   B_SIG=1;
   
   if(A_SIG==1)
   pulses++;//moving forward
   if(A_SIG==0)
   pulses--;//moving reverse
   Serial.println(pulses);
   attachInterrupt(1, B_FALL, FALLING);
  }

  void B_FALL(){
   detachInterrupt(1);
   B_SIG=0;
   
   if(A_SIG==0)
   pulses++;//moving forward
   if(A_SIG==1)
   pulses--;//moving reverse
   Serial.println(pulses);
   attachInterrupt(1, B_RISE, RISING);
  }

  Tài liệu tham khảo:

  Video tham khảo:

   Khách hàng nhận xét