Danh sách sản phẩm

Cảm biến Gia Tốc MPU9250

Mã sản phẩm: IMA045   |   Tình trạng: Còn 2 sản phẩm có sẵn
225.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250 có khả năng đo 9 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer) và 3 trục từ trường (Magnetometer) chỉ bằng một cảm biến duy nhất là MPU9250 (phiên bản upgrade của MPU6050) đang rất phổ biến hiện nay, cảm biến có code mẫu đầy đủ và rất nhiều tài liệu từ cộng đồng, thích hợp cho các ứng dụng: con lắc động, xe tự cân bằng, máy bay,...

Thông số kỹ thuật:

 •  Điện áp sử dụng: 3~5VDC
 •  Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
 •  Chuẩn giao tiếp: I2C / SPI
 •  Three 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) for digitizing the gyroscope outputs
 •  Three 16-bit ADCs for digitizing the accelerometer outputs
 •  Three 16-bit ADCs for digitizing the magnetometer outputs
 •  Gyroscope full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec (dps)
 •  Accelerometer full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g
 •  Magnetometer full-scale range of ±4800μT
 •  Kích thước: 15 x 25mm, khoảng cách chân 2.54mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include "MPU9250.h"

// an MPU9250 object with the MPU-9250 sensor on I2C bus 0 with address 0x68
MPU9250 IMU(Wire,0x68);
int status;

void setup() {
  // serial to display data
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}

  // start communication with IMU 
  status = IMU.begin();
  if (status < 0) {
    Serial.println("IMU initialization unsuccessful");
    Serial.println("Check IMU wiring or try cycling power");
    Serial.print("Status: ");
    Serial.println(status);
    while(1) {}
  }
}

void loop() {
  // read the sensor
  IMU.readSensor();
  // display the data
  Serial.print(IMU.getAccelX_mss(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getAccelY_mss(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getAccelZ_mss(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getGyroX_rads(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getGyroY_rads(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getGyroZ_rads(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getMagX_uT(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getMagY_uT(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getMagZ_uT(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.println(IMU.getTemperature_C(),6);
  delay(100);
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét