Danh sách sản phẩm

Mạch hiển thị 4 Led Ma Trận MAX7219

Mã sản phẩm: F3-B006   |   Tình trạng: Còn 10 sản phẩm có sẵn
110.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch hiển thị 4 led ma trận MAX7219 bao gồm 4 led ma trận được điều khiển bởi 4 IC MAX7219 tương tự như 74HC595 nhưng chuyên dùng cho các ứng dụng Led Driver.

Mạch hiển thị 4 led ma trận MAX7219 có ngõ vào tín hiệu nối tiếp, ghi dịch chuyển tín hiệu nên chỉ cần 3 GPIO để điều khiển, ngoài ra IC MAX7219 còn có bộ đệm Static RAM 8x8 giúp cho việc hiển thị trở nên mượt hơn, mạch có khả năng nối tiếp thêm nhiều mạch tiếp sau bằng cổng nối tiếp tín hiệu đầu ra khi cần.

Thông số kỹ thuật:

  • Mạch hiển thị 4 Led ma trận MAX7219.
  • Nguồn cấp: 5VDC.
  • Tín hiệu: nối tiếp Serial ba chân DIN, CS, CLK, mức tín hiệu TTL.
  • Ma trận: 4 Led ma trận 8x8 màu đỏ.
  • Kích thước: 12.8x3.2x1.3cm.

Sơ đồ chân:
Code tham khảo Arduino: 

 

/*
        MAX7219                   Uno               Mega
         VCC                      5V                 5V
         GND                      GND                GND
         CS                       10                 53
         DIN                      11                 51
         CLK                      13                 52
*/
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
int pinCS = 10; // Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI )
int numberOfHorizontalDisplays = 1;  //số trong Hiển thị theo chiều ngang
int numberOfVerticalDisplays = 4;   // Số trong hiển thị theo chiều dọc.
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays); // cấu hình matrix
String tape = "Imaker xin chao";   // ký tự muốn truyền lên matrix
int wait = 100; // thời gian chạy chữ.  
int spacer = 1; // khoảng cách cách chữ
int width = 5 + spacer; // độ rộng của font là 5 fixel 
void setup() {
                matrix.setIntensity(15); // cài đặt giá trị độ tương phản từ 0 đến 15.
               // điều chỉnh hiển thị theo nhu câu của người dùng.
              //  matrix.setPosition(0, 1, 3);  // The first display is at <0, 0>  
             //   matrix.setPosition(1, 1, 0);  // The second display is at <1, 0>
             //   matrix.setPosition(2, 2, 0);  // The third display is at <2, 0>
              //  matrix.setPosition(3, 3, 0);  // And the last display is at <3, 0>
               //  ...
               // matrix.setRotation(0, 2);    // Màn hình hiển thị đầu tiên là vị trí đảo ngược
                 matrix.setRotation(3);    // The same hold for the last display
              }
void loop() {
            for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ )
            {
              matrix.fillScreen(LOW);
              int letter = i / width;
              int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
              int y = (matrix.height() - 8) / 2; // center the text vertically
              while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
                if ( letter < tape.length() ) {
                  matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1);
                }
                letter--;
                x -= width;
              }
              matrix.write(); // Send bitmap to display
              delay(wait);
            }    
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét