Danh sách sản phẩm

Mạch hiển thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 24 LED

Mã sản phẩm: IMA465   |   Tình trạng: Còn 15 sản phẩm có sẵn
60.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 bao gồm 24 LED RGB 5050 đầy đủ màu sắc giao tiếp nối tiếp qua chuẩn giao tiếp 1 wire (chỉ cần 1 cổng IO để điều khiển nhiều đèn LED), mạch rất dễ sử dụng với bộ thư viện hỗ trợ đi kèm với khả năng hiển thị của mỗi LED lên đến 160.000 màu và 256 cấp độ sáng khác nhau, phù hợp cho các ứng dụng trang trí, hiển thị: đồng hồ led, vòng đeo tay led,…

Thông số kỹ thuật:

 • Chip: WS2812 (đèn LED tích hợp)
 • LED: 5050 RGB đầy đủ màu sắc
 • Điện áp: 5VDC
 • Cổng: Kỹ thuật số
 • Nền tảng: Arduino vi điều khiển
 • 5050 LED nổi bật, chip điều khiển tích hợp, chỉ có 1 cổng IO để điều khiển nhiều đèn LED
 • Hiển thị ổn định và đẹp mắt
 • Điều chỉnh độ sáng tricolor 256, màn hình TFT 160.000 màu, tần số quét không nhỏ hơn 400Hz /S
 • Tốc độ làm 30 khung hình / giây, thậm chí cả chế độ mức thấp cũng không ít hơn 512 điểm
 • Gửi và nhận dữ liệu ở tốc độ lên tới 800Kb / giây
 • Làm nổi bật LED, độ sáng màu sáng nhất quán

Sơ đồ chân:

 1. DI: Data In, chân đầu vào dữ liệu kết nối với Vi điều khiển.
 2. 5V: Chân nguồn 5VDC, có thể cấp 4~7VDC.
 3. GND: Chân Mass, 0VDC.
 4. DO: Data Out, dùng để nối tiếp tín hiệu đến các khối led khác.

Code tham khảo Arduino: 

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN 15  // Chan DI cua mach

#define NUM_LED 12  //Tong so Led tren mach

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LED, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

 

void setup() {

  strip.begin();

  strip.setBrightness(30);

  strip.show();

}

 

void loop() {

  rainbowCycle(10);

 

}

 

void rainbowCycle(uint8_t wait) {

  uint16_t i, j;

 

  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel

    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {

      strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));

    }

    strip.show();

    delay(wait);

  }

}

 

uint32_t Wheel(byte WheelPos) {

  WheelPos = 255 - WheelPos;

  if(WheelPos < 85) {

    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);

  }

  if(WheelPos < 170) {

    WheelPos -= 85;

    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);

  }

  WheelPos -= 170;

  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);

}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét