Danh sách sản phẩm

Module cảm biến gia tốc góc - mmA7361

Mã sản phẩm: IMA041   |   Tình trạng: Còn 1 sản phẩm có sẵn
145.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến yêu cầu lượng điện năng rất thấp và có đầu vào g-select giúp chuyển đổi gia tốc kế giữa các phạm vi đo ±1,5g và ±6g. Các tính năng khác bao gồm chế độ ngủ, điều hòa tín hiệu, bộ lọc thông thấp 1 cực, bù nhiệt độ, tự kiểm tra và 0g-detect giúp phát hiện sự rơi tự do tuyến tính. Độ lệch 0-g và độ nhạy được cài đặt gốc và không yêu cầu thiết bị bên ngoài.

Thông số kỹ thuật:

 • Two selectable measuring ranges (±1.5g, ±6g).
 • Low current consumption: 400 µASleep mode: 3 µA.
 • High sensitivity (800 mV/g at 1.5g).
 • Seletable Sensitivity(±1.5g, ±6g).
 • Fast turn on time (0.5 ms enable response time).
 • Dimensions: 28 * 17mm.


Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

// # Description:
// # read the data from the accelerometer in default setting

// # Connection:
// #    x -> Analog pin 0
// #    y -> Analog pin 1
// #    z -> Analog pin 2
// #

const int Sleep=2;
void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600); // 9600 bps
 pinMode(Sleep, OUTPUT);
 digitalWrite(Sleep, HIGH);
}
void loop() 
{
 int x,y,z;
 x=analogRead(0);
 y=analogRead(1);
 z=analogRead(2);
 Serial.print("x= ");
 Serial.print(x ,DEC);
 Serial.print(',');
 Serial.print("y= ");
 Serial.print(y ,DEC);
 Serial.print(',');
 Serial.print("z= ");
 Serial.println(z ,DEC);
 delay(100);
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét