Danh sách sản phẩm

Module điều khiển động cơ L293D

Mã sản phẩm: IMA602   |   Tình trạng: Còn 2 sản phẩm có sẵn
55.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Mạch Motor Shield L293D (Arduino Compatible) được sử dụng với hầu hết các loại Arduino phổ biến hiện nay: Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Leonardo,...giúp Arduino có thể điều khiển được 4 động cơ DC hoặc 2 động cơ bước và 2 động cơ RC Servo, xin lưu ý vì shield sử dụng IC driver động cơ L293D là loại công suất nhỏ nên chỉ sử dụng với các loại động cơ cỡ nhỏ có dòng tiêu thụ < 600mA (4.5~36VDC).

Thông số kỹ thuật:

 • Nguồn hoạt động: 5VDC từ Arduino.
 • Nguồn cấp cho động cơ: 4.8~35VDC
 • Có Jumper để thiết lập nguồn cấp cho động cơ nối với chân Vin để cấp nguồn cho Arduino tuy nhiên nếu nguồn cấp cho động cơ > 9VDC vui lòng không sử dụng và cấp nguồn riêng (áp dụng cho các mạch Arduino TQ, không áp dụng cho Vietduino).
 • IC driver động cơ:  2 x L293D
 • Điều khiển được 4 động cơ DC hoặc 2 động cơ bước công suất nhỏ ( < 600mA, 4.5~36VDC)
 • Điều khiển được 2 động cơ RC Servo.
 • Tích hợp ngõ ra cho các chân Analog của Arduino.
 • Tích hợp nút nhấn Reset.

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <AFMotor.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int pos = 0;  // variable to store the servo position
//Numero de passos para 1 rotacao total
double passos_total = 2048; 
// Define as portas para os motores
// Valor 1 para motor em M1/M2 e 2 para motor em M3/M4
int porta_motor_1 = 1; 
int porta_motor_2 = 2;
int angulo = 45; 
double numero_de_passos = 0; 
AF_Stepper motor_de_passo_1(passos_total, porta_motor_1); 
AF_Stepper motor_de_passo_2(passos_total, porta_motor_2); 
void setup()
{
 myservo.attach(9);
 motor_de_passo_1.setSpeed(10);
 motor_de_passo_2.setSpeed(10);
 Serial.begin(9600);
} 
void loop()
{
 for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { 
  myservo.write(pos);       
  delay(15);            
 }
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { 
  myservo.write(pos);       
  delay(15);            
 }
 numero_de_passos = angulo / (360 / passos_total);
 Serial.print("Numero de passos : ");
 Serial.println(numero_de_passos);
 motor_de_passo_1.step(numero_de_passos, FORWARD, SINGLE);
 motor_de_passo_1.release();
 delay(10);
 motor_de_passo_2.step(numero_de_passos, BACKWARD, SINGLE);
 motor_de_passo_2.release(); 
 delay(500);
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét