Danh sách sản phẩm

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí AHT20

Mã sản phẩm: IMA1073   |   Tình trạng: Còn 5 sản phẩm có sẵn
57.000₫

Mô tả sản phẩm

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí AHT20 Temperature Humidity Sensor là phiên bản nâng cấp của hai loại cảm biến DHT11, DHT22 được sử dụng rất phổ biến hiện nay từ hãng ASAIR, cảm biến có độ chính xác cao, giá thành thấp, thích hợp với các ứng dụng cần đo nhiệt độ,độ ẩm của môi trường.

Thông số kỹ thuật:

  • Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí AHT20 Temperature Humidity Sensor.
  • Điện áp sử dụng: 2.0~5.5VDC
  • Chuẩn giao tiếp: I2C
  • Khoảng nhiệt độ đo được: -40 ~ 85 độ C, sai số 0.3 độ C.
  • Khoảng độ ẩm đo được: 0 ~100% RH, sai số 2% RH.
  • Kích thước: 10.4 x 15mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino:

#include <Adafruit_AHTX0.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//LCD pin to Arduino
const int pin_RS = 8;
const int pin_EN = 9;
const int pin_d4 = 4;
const int pin_d5 = 5;
const int pin_d6 = 6;
const int pin_d7 = 7;
const int pin_BL = 10;
LiquidCrystal lcd( pin_RS,  pin_EN,  pin_d4,  pin_d5,  pin_d6,  pin_d7);

Adafruit_AHTX0 aht;

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Adafruit AHT10/AHT20 demo!");
  if (! aht.begin()) {
    Serial.println("Could not find AHT? Check wiring");
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("AHT Faild");
    lcd.setCursor(1, 1);
    lcd.print("Check wiring");
    while (1) delay(10);
  }
  Serial.println("AHT10 or AHT20 found");
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("AHT10 or AHT20");
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("found");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  sensors_event_t humidity, temp;
  aht.getEvent(&humidity, &temp);// populate temp and humidity objects with fresh data
  Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temp.temperature); Serial.println(" degrees C");
  Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity.relative_humidity); Serial.println("% rH");
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("AHT20 Demo");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(temp.temperature, 1);
  lcd.print("*C | ");
  lcd.print(humidity.relative_humidity, 1);
  lcd.print("%rH");
  delay(500);
}

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét