Danh sách sản phẩm

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí SHT30

Mã sản phẩm: IMA281   |   Tình trạng: Còn 4 sản phẩm có sẵn
85.000₫

Mô tả sản phẩm

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí SHT30 là phiên phản nâng cấp của SHT10 cho độ bền, độ ổn định, độ chính xác cao hơn, cảm biến sử dụng giao tiếp I2C rất dễ dàng kết nối và sử dụng, thích hợp với các ứng dụng cần đo độ ẩm, nhiệt độ môi trường (không khí).

Thông số kỹ thuật:

 • Model: SHT30 V3 I2C
 • Vỏ cảm biến bằng PVC chống va đập, thiết kế hở giúp cảm biến cảm nhận các thông số thay đổi của môi trường nhanh tuy nhiên sẽ không có khả năng chống nước, bụi.
 • Cảm biến phía trong: SHT30
 • Chuẩn giao tiếp: I2C 
 • Mức tín hiệu giao tiếp: TTL 3.3~5VDC
 • Điện áp sử dụng: 2.15~5.5VDC
 • Khoảng nhiệt độ đo được: -40 ~ 125 độ C, sai số 0.2 độ C
 • Khoảng độ ẩm đo được: 0 ~100% RH, sai số 2% RH.
 • Có sẵn trở treo 10K và tụ lọc nhiễu.
 • Kích thước cảm biến: 15 x 66.5mm
 • Chiều dài dây dẫn: 50cm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd (11,12,5,4,3,2);

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include "Adafruit_SHT30.h"

Adafruit_SHT30 sht30 = Adafruit_SHT30();

byte degree[8] =

{

0b00011,

0b00011,

0b00000,

0b00000,

0b00000,

0b00000,

0b00000,

0b00000

};

void setup() {

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

lcd.createChar(1, degree);

while (!Serial)

delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens

Serial.println("SHT30 test");

if (! sht31.begin(0x44)) { // Set to 0x45 for alternate i2c addr

Serial.println("Couldn't find SHT31");

while (1) delay(1);

}

}

void loop() {

float t = sht31.readTemperature();

float h = sht31.readHumidity();

if (! isnan(t)) { // check if 'is not a number'

Serial.print("Temp *C = "); Serial.println(t);

lcd.print("Temp = ");

lcd.print(t);

lcd.write(1);

lcd.print("C");

} else {

Serial.println("Failed to read temperature");

lcd.print("Temperature Error");

}

if (! isnan(h)) { // check if 'is not a number'

Serial.print("Hum. % = "); Serial.println(h);

lcd.setCursor (0,1);

lcd.print("Hum. = ");

lcd.print(h);

lcd.print(" %");

} else {

Serial.println("Failed to read humidity");

lcd.setCursor (0,1);

lcd.print("Humidity Error");

}

Serial.println();

delay(1000);

lcd.clear();

}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét