Danh sách sản phẩm

Cảm biến dò line 8 kênh QTR-8A

Mã sản phẩm: IMA033   |   Tình trạng: Còn 12 sản phẩm có sẵn
180.000₫ 380.000₫
 • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
 • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
 • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Cảm biến dò line 8 kênh QTR-8A  được thiết kế để sử dụng làm cảm biến đường thẳng, nhưng có thể được sử dụng làm cảm biến tiệm cận hoặc phản xạ phổ quát. Mô-đun này gồm tám cặp bộ phát và bộ thu hồng ngoại (bóng bán dẫn quang), được phân bố đều ở các khoảng cách 0,375 inch (9,525 mm). 

Các đầu ra là độc lập, nhưng các đèn LED được sắp xếp theo cặp để giảm một nửa mức tiêu thụ hiện tại. Đèn LED được điều khiển bởi MOSFET, có cổng thường được kéo lên cao, cho phép tắt đèn LED bằng cách đặt cổng của MOSFET ở mức điện áp thấp. Việc tắt đèn LED có thể giúp hạn chế mức tiêu thụ điện năng khi không sử dụng cảm biến hoặc thay đổi độ sáng hiệu dụng của đèn LED thông qua điều khiển điều chế độ rộng xung.

Điện trở giới hạn dòng LED cho công việc 5V được bố trí theo hai giai đoạn. Bằng cách này, một đường vòng đơn giản có thể hoạt động ở điện áp 3,3V. Dòng LED khoảng 20-25 mA, làm cho tổng mức tiêu thụ điện năng của bảng mạch dưới 100 mA.

Thông số kỹ thuật:

 • Dimensions: 2.95" x 0.5" x 0.125" (without header pins installed)
 • Operating voltage: 3.3-5.0 V
 • Supply current: 100 mA
 • Output format: 8 analog voltages
 • Output voltage range: 0 V to supplied voltage
 • Optimal sensing distance: 0.125" (3 mm)
 • Maximum recommended sensing distance: 0.25" (6 mm)
 • Weight without header pins: 0.11 oz (3.09 g)

Sơ đồ chân:

Code tham khảo

#include <QTRSensors.h>
QTRSensors qtr;
const uint8_t SensorCount = 6;
uint16_t sensorValues[SensorCount];

void setup()
{
  // configure the sensors
  qtr.setTypeAnalog();
  qtr.setSensorPins((const uint8_t[]){A0, A1, A2, A3, A4, A5}, SensorCount);
  qtr.setEmitterPin(2);

  delay(500);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn on Arduino's LED to indicate we are in calibration mode

  // analogRead() takes about 0.1 ms on an AVR.
  // 0.1 ms per sensor * 4 samples per sensor read (default) * 6 sensors
  // * 10 reads per calibrate() call = ~24 ms per calibrate() call.
  // Call calibrate() 400 times to make calibration take about 10 seconds.
  for (uint16_t i = 0; i < 400; i++)
  {
    qtr.calibrate();
  }
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn off Arduino's LED to indicate we are through with calibration

  // print the calibration minimum values measured when emitters were on
  Serial.begin(9600);
  for (uint8_t i = 0; i < SensorCount; i++)
  {
    Serial.print(qtr.calibrationOn.minimum[i]);
    Serial.print(' ');
  }
  Serial.println();

  // print the calibration maximum values measured when emitters were on
  for (uint8_t i = 0; i < SensorCount; i++)
  {
    Serial.print(qtr.calibrationOn.maximum[i]);
    Serial.print(' ');
  }
  Serial.println();
  Serial.println();
  delay(1000);
}

void loop()
{
  // read calibrated sensor values and obtain a measure of the line position
  // from 0 to 5000 (for a white line, use readLineWhite() instead)
  uint16_t position = qtr.readLineBlack(sensorValues);

  // print the sensor values as numbers from 0 to 1000, where 0 means maximum
  // reflectance and 1000 means minimum reflectance, followed by the line
  // position
  for (uint8_t i = 0; i < SensorCount; i++)
  {
    Serial.print(sensorValues[i]);
    Serial.print('\t');
  }
  Serial.println(position);

  delay(250);
}

 

Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét