Danh sách sản phẩm

Module cảm biến nhiệt độ LM35

Mã sản phẩm: IMA448   |   Tình trạng: Còn 7 sản phẩm có sẵn
30.000₫

Mô tả sản phẩm

Module cảm biến nhiệt độ LM35 Điện áp ra: -1V đến 6V. Độ chính xác cao ở 25 C là 0.5 C. Công suất tiêu thụ là 60uA

Module cảm biến nhiệt độ LM35 có dải đo từ 0 Độ đến 100 độ C. LM35 là cảm biến tiêu hao điện năng thấp sử dụng điện áp 5V. Cảm biến gồm có 3 chân, 2 chân nguồn, 1 chân tín hiệu ra dạng Analog.

Chân dữ liệu của Module cảm biến nhiệt độ LM35 là chân ngõ ra điện áp dạng tuyến tính. Chân số 2 cảm biến xuất ra cứ 1mV = 0.1°C (10mV = 1°C). Để lấy dữ liệu ở dạng °C chỉ cần lấy điện áp trên chân OUT đem chia cho 10.

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp đầu vào từ 4V đến 30V
  • Điện áp ra: -1V đến 6V
  • Công suất tiêu thụ là 60uA
  • Độ phân giải điện áp đầu ra là 10mV/oC
  • Độ chính xác cao ở 25 C là 0.5 C
  • Trở kháng đầu ra thấp 0.1 cho 1mA tải
  • Độ chính xác thực tế: 1/4°C ở nhiệt độ phòng và 3/4°C ngoài khoảng -55°C tới 150°C

Sơ đồ chân:

  • Chân + cấp điện áp 5V
  • Chân - cấp GND
  • Chân 2 là chân OUTPUT dữ liệu dạng điện áp

Code tham khảo Arduino: 

/*
  A simple program designed to setup and demonstrate the Keyestudio 
  LM35 temperature sensor module. - BDAA100017
 
  The program monitors an analog pins and outputs the value to the
  serial monitor.
  
  modified 9th October 2019
  by Sebastian Karam - Flux Workshop
*/
int analogApin = 0; // define OTA/S signal pin
int analogA; // define variable to store value read from pin
  
void setup() {
  pinMode(analogApin, INPUT); // set the OTA/S signal pin as an input
  Serial.begin(9600); // launch the serial monitor
  Serial.println("Flux Workshop Example");
}
 
void loop() {
  analogA = analogRead(analogApin);  // read the voltage level on the A0
  analogA = (analogA * 500) / 1024; // convert the voltage level to a temperature
  Serial.println((String)"Temperature: " + analogA + " degC"); // send the result to the serial monitor
  delay(200); // pause for a moment before repeating
}


Tài liệu tham khảo:

Video tham khảo:

​​​​​​​

Khách hàng nhận xét