Danh sách sản phẩm

Bàn phím ma trận cứng 4x4 keypad

Mã sản phẩm: IMA038   |   Tình trạng: Hết hàng
12.000₫

Mô tả sản phẩm

Độ dài cáp: 88mm. Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC.

Thông số kỹ thuật:

 • Độ dài cáp: 88mm.
 • Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC.
 • Đầu nối ra 8 chân.
 • Kích thước bàn phím 65 x 64mm

Sơ đồ chân:


Code tham khảo Arduino: 

// Thứ tự chân từ trái sang phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/*4X4   Arduin0
 * 2 -   A0
 * 3 -   A1
 * 4 -   A2
 * 5 -   A3
 * 6 -   7
 * 7 -   6
 * 8 -   5
 * 9 -   4
 * 
 * 
 * Nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600.

*/
#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {A0, A1, A2, A3}; //connect to the column pinouts of the keypad

//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); 

void setup(){
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
 char customKey = customKeypad.getKey();
 
 if (customKey){
  Serial.println(customKey);
 }
}


 


Video tham khảo: 

Khách hàng nhận xét