Danh sách sản phẩm

Bàn phím Ma Trận nhựa cứng 4x4 Keypad

Mã sản phẩm: F5-B002   |   Tình trạng: Còn 22 sản phẩm có sẵn
60.000₫
  • Nhập IMA-90 giảm 90%, tối đa 2K
  • Nhập IMA-5K giảm 5k, đơn từ 199K
  • Nhập IMA-35K giảm 35k, đơn từ 499K

Mô tả sản phẩm

Bàn Phím Số Ma Trận 4x4, là sản phẩm nhập dữ liệu từ người dùng. Ứng dụng trong lĩnh vực giao tiếp với con người bằng mã PIN, cụ thể là hệ thống access control, hệ thống khóa bảo mật…

Thông số kỹ thuật:

  • Độ dài cáp: 88mm.
  • Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC.
  • Đầu nối ra 8 chân.
  • Kích thước bàn phím 65 x 64mm

Sơ đồ chân:

Code tham khảo Arduino: 

 // Thứ tự chân từ trái sang phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/*4X4     Arduin0
 * 2  -     A0
 * 3  -     A1
 * 4  -     A2
 * 5  -     A3
 * 6  -     7
 * 7  -     6
 * 8  -     5
 * 9  -     4
 * 
 * 
 * Nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600.

*/
#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {A0, A1, A2, A3}; //connect to the column pinouts of the keypad

//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); 

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
  
void loop(){
  char customKey = customKeypad.getKey();
  
  if (customKey){
    Serial.println(customKey);
  }
}

Video tham khảo:

Khách hàng nhận xét